Nye nettsider er under utvikling

 

Mitt mål er å bidra til at du som privatperson eller som ansatt/leder i en en bedrift skal få frem det beste i deg selv, dine medarbeidere eller for bedriften/organisasjonen som helhet. Gjennom coaching, kurs og gode målstyringsverktøy hjelper jeg deg eller din bedrift å oppnå positive endringer og nå målene du setter seg.

Coaching:

Jeg tilbyr coaching og mental trening til privatpersoner og enkeltpersoner/grupper i bedrifter og organisasjoner. Jeg arbeider med metoder og teknikker hentet fra NLP, nevrosemantikk og hypnoterapi.

Lightning Process kurs:

Ledig plass på høstens første kurs i Ligtning Process i august 2019 – ta kontakt for mer informasjon.

Jeg er sertifisert Lightning Process instruktører og tilbyr kurs i metoden Lightning Process. Kurset går over 3 dager med spesielt fokus på stressmestring og mental trening

Lightning Process tar utgangspunkt i medisinsk vitenskap om at kropp og sinn gjensidig påvirker hverandre. På kurset lærer du hvordan du kan påvirke dette samspillet for å skape stabile og varige endringer i helsen og i livet ditt.

Metoden er utviklet i skjæringspunktet mellom enkel psykologi og fysiologi. Kurset baserer seg også i stor grad på kunnskap om hjernens nevroplastisitet, det vil si hjernens evne til å forandre seg, og hvordan hjernen kan begynne å sende nye og mer hensiktsmessige signaler til kroppen.

I korthet går metoden ut på at får lære hvordan du kan påvirke deg selv og ta mer ansvar for egen helse. Det inngår personlig oppfølging i inntil et halvt år etter kurset. Ta kontakt med meg hvis du ønsker en uforpliktende prat om dette kurset: cn@charlottenagelgaard.no

Gratis foredrag om metoden Lightning Process:

Jeg holder jevnlige gratis foredrag om metoden Lightning Process.

Om Charlotte Nagelgaard:

Jeg har min bakgrunn fra Norges MarkedsHøyskole/BI. Jeg jobbet i flere år med markedsføring i en rekke større bedrifter før jeg videreutdannet meg til coach og Lighting Process instruktør. Jeg er sertifisert NLP coach, hypnoterapeut og Lightning Process Instruktør fra Phil Parker Training Institute (PPTI) i London, og tar nå en videreutdanning hos CoachTeam AS. Jeg er også sertifisert Goalmapping Practitioner – et målstyringsverktøy som brukes både for privatpersoner og i bedrifter.

Jeg driver eget firma, charlottenagelgaard.no, hvor jeg coacher, holder kurs og foredrag. Mitt spesialområde er stress og utmattelsesproblematikk.  Jeg jobber både med ungdom og voksne.

Adresse: Jeg har kontor på Furukollen Helsehus, Otto Sverdrupsvei 9, 1337 Sandvika (10 min utenfor Oslo).

Kontaktinfo:

Charlotte Nagelgaard
e-post: cn@charlottenagelgaard.no
mobil: 992 73 137
www.charlottenagelgaard.no
facebook: https://www.facebook.com/Endringsportalen: